RODO

Informacja DLM sp. z o.o. dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: DLM sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze, Wrocławska 1a, Suchy Dwór

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  – W celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  – W celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez Klienta;
  – W celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  – Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  – Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  – Tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  – W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Spółki, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 4. Dane osobowe będą pobierane:
  – bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  – z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  – z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 5. Dane osobowe będą przetwarzane:
  – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  – do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 6. Prawa klienta
  Klienta ma prawo do:
  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 – o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
  – cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  – wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  – usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  – żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 7. Odbiorcą danych mogą być:
  Partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  Agenci pośredniczący w sprzedaży;
  Podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług w celu realizacji umowy;
  Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowi, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  Podmiotom nabywającym wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 8. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.
 9. Postanowienia ogólne
  Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów, Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: DLM sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze, ul. Wrocławska 1, Suchy Dwór.
  Szanujemy prywatność wszystkich osób odwiedzających stronę www.dlm.net.pl, dlatego zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami RODO ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji do niezbędnego minimum wymaganego do zrealizowania Zamówienia na najwyższym poziomie (adekwatność). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, do wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych (np. newsletter).Wszystkie Dane osobowe nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu realizacji umowy oraz z zakresu udzielonej zgody. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Klientów, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
 10. Cel zbierania danych
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  W celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  W celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez Klienta;
  W celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  Tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Spółki, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
  Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
  Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy.
 11. Dane osobowe będą pobierane:
  bezpośrednio od osób korzystających z usług Sklepu Internetowego Administratora, z którymi Administrator zawiera umowy;
  od podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 12. Podstawa przetwarzania danych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej oferty Sklepu Internetowego, tj. złożenia Zamówienia i realizacji umowy. Przy rejestracji w Sklepie Internetowym Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dane adresowe, adresy poczty elektronicznej oraz kontakt telefoniczny. W celu realizacji umowy sprzedaży zebrane dane mogą być udostępniane następującym partnerom: firmy spedycyjne Poczta Polska, Inpost; operatorzy systemów płatności PAY U oraz serwisom i działom reklamacji naszych dostawców. W tych przypadkach ilość przekazywanych informacji jest ograniczona do wymaganego minimum (adekwatność). Nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy danych osobowych swoich użytkowników firmom zewnętrznym. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).
  Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.
 13. Dostęp do danych osobowych
  Administrator zapewnia swobodny dostęp do danych osobowych, a w szczególności Klient ma prawo do:
  – Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  – Sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  – Usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  – cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679
  – o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania wynikającym z przepisów prawa.
  Klient może dokonywać zmian również samodzielnie poprzez swoje konto w Sklepie Internetowym, po zalogowaniu do systemu.